Sverige: Verifiera har behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade i september 2022 att ge Verifiera AB en reprimand och förelägga bolaget att sluta göra det möjligt att söka på personnamn, personnummer eller adress för att ta del av avgöranden i mål om psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare då detta bedömdes vara i strid med dataskyddsförordningen.

Verifiera AB har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och menar att dataskyddsförordningen inte är tillämplig på bolagets verksamhet eftersom bolaget har utgivningsbevis och därmed har grundlagsskydd. Verifiera AB anser vidare att bolaget bedriver journalistisk verksamhet och att bolagets verksamhet även på den grunden är undantagen tillämpning av dataskyddsförordningens bestämmelser.

Förvaltningsrätten i Stockholm delar Integritetsskyddsmyndighetens bedömning att bolaget har behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen och avslår Verifieras överklagande.

Att Verifiera har utgivningsbevis innebär enligt förvaltningsrätten visserligen att bolaget omfattas av grundlagsskydd, men bolaget får trots det inte publicera känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Verifiera har behandlat en stor mängd känsliga personuppgifter och enskilda riskerar att drabbas av verksamheten. Förvaltningsrätten anser att behandlingen av personuppgifter inte har haft något journalistiskt syfte. Integritetsskyddsmyndigheten har därför enligt förvaltningsrätten haft anledning att ingripa mot bolaget.

Mer information

Myndighet: Förvaltningsrätten i Stockholm

Land: Sverige

Lagrum: Art. 9 GDPR, art. 58 GDPR, art. 85 GDPR, 1 kap. 7 § dataskyddslagen, 1 kap. 4 § YGL, 1 kap. 20 § YGL

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Verifiera AB

Beslutsnummer: 19538-22

Beslutsdatum: 2023-02-02

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.