Sverige: Utökad centralisering av administrativa tjänster till Statens servicecenter ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning för att utvärdera hur samordningen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat statsförvaltningens effektivitet. Utredaren ska även se över vissa frågor om en fortsatt utveckling av samordnade administrativa tjänster.

Statens servicecenter har till uppgift att tillhandahålla tjänster i form av administrativt stöd åt statliga myndigheter, för att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i staten. En särskild utredare ska utvärdera vilka effekter centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har haft på statsförvaltningen. Syftet med utredningen är att ge underlag för en effektivare samordning.

Enligt regeringen är effektivitet är en central del av det förvaltningspolitiska målet. Samordningen av administrativa tjänster genom Statens servicecenter som inleddes för tio år sedan innebar en stor förändring av den statliga förvaltningen. Det är därför viktigt att följa upp denna reform. Det är även viktigt att fortsatt utveckla samordnade administrativa tjänster i staten för att kunna frigöra resurser till kärnverksamhet. 

Utredaren ska bland annat:

  • utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat effektiviteten i den statliga administrationen,
  • utvärdera Statens servicecenters systematiska arbete med säkerhetsskydd och it- och informationssäkerhet,
  • utreda förutsättningarna för en ökad anslutning till och ytterligare tjänster hos Statens servicecenter som leder till ökad effektivitet, och
  • utreda förutsättningarna för att kommuner och regioner ska kunna ansluta sig till Statens servicecenters administrativa tjänster.

Utredningen ska redovisas senast den 15 september 2023.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.