Sverige: Undantag från tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken

Från och med den 1 augusti 2020 kan aktörer i kollektivtrafiken i vissa fall slippa att ansöka om tillstånd för kamerabevakning, skriver Datainspektionen på sin webbplats. Undantaget gäller när bevakningen ska ske i brottsförebyggande syfte eller för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor.

Undantaget från kravet på tillstånd innebär inte att det automatiskt blir lagligt att bedriva kamerabevakning på en viss plats. För att få bevaka i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott, krävs det i regel att den bevakade platsen är brottsutsatt.

Den aktör som ska bedriva bevakningen måste därför fortfarande göra de bedömningar som krävs innan det kan konstateras att kamerabevakningen är laglig. Om man vill bedriva kamerabevakning för något annat syfte, eller på någon annan plats än de som har räknats upp, så behöver tillstånd fortfarande sökas för detta. En otillåten kamerabevakning bli föremål för sanktionsavgifter.

Vill du lära dig mer om GDPR, kamerabevakning och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd, personlig integritet och kamerabevakning kan du läsa mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.