Sverige: Regeringen tillsätter utredning om förstärkt skydd för personuppgifter på tryck- och yttrandefrihetsområdet

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten när personuppgifter offentliggörs på internet och i andra liknande sammanhang. Detta för att bland annat göra det svårare för kriminella nätverk att kartlägga personer i olika söktjänster.

En viktig del av uppdraget handlar om att utreda grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter, till exempel uppgifter om adress, telefonnummer, ålder och andra uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden. Det är uppgifter som lätt kan användas av kriminella aktörer för att kartlägga tänkbara brottsoffer i planeringen av brott, till exempel för att genomföra skjutningar, sprängningar eller begå bedrägerier mot äldre.

Dagens söktjänster omfattas normalt av det skydd för yttrandefriheten som finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Genom att ha beviljats utgivningsbevis för verksamheten har de ett så kallat frivilligt grundlagsskydd enligt grundlagens databasregel. Utredaren ska därför ta ställning till om det finns behov av att inskränka detta grundlagsskydd och ska vid behov lämna förslag på förändringar i lagstiftningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.