Search
Close this search box.

Sverige: Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. Ett viktigt steg för att bidra till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige.

AI har stora möjligheter, ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och bättre välfärd. Det är potential som Sverige måste ta vara på, samtidigt som vi måste hantera riskerna. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. AI-kommission ska göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar, från utbildning och lagstiftning till hur vi attraherar internationellt riskkapital, så att Sverige kan vara med i matchen.

AI-kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.

AI-kommissionen ska bland annat:

  • Analysera villkoren för att bland annat högre utbildning ska vara tillräcklig för att möta morgondagens behov inom AI-användning och AI-utveckling
  • Identifiera hur Sverige kan agera för att främja en konkurrenskraftig och säker AI inom EU och globalt
  • Föreslå hur Sverige ska kunna attrahera riskkapital och underlätta innovation för stärkt konkurrenskraft inom AI
  • Föreslå hur offentlig förvaltning kan effektiviseras genom att använda AI
  • Analysera hur användning av AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin


Utredningen ska redovisas senast den 1 juli 2025.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Förstärkt AI-förmåga i Sverige, dir. 2023:164

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.