Sverige: Regeringen föreslår att kreditupplysningsföretag ska få behandla uppgifter om förvaltarskap

Regeringen föreslår i en proposition att kreditupplysningslagen ändras så att det uttryckligen anges att kreditupplysningsföretag får behandla uppgifter om förvaltarskap.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i ett rättsligt ställningstagande (IMYRS 2022:3) slagit fast att en uppgift om förvaltarskap enligt 11 kap. föräldrabalken är en känslig personuppgift oavsett för vilket ändamål den behandlas. Detta har fått påverkan på företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet eftersom det i kreditupplysningslagen framgår att det är förbjudet att hantera känsliga personuppgifter i sådan verksamhet.

Regeringen föreslår nu i en proposition att kreditupplysningslagen ändras så att det uttryckligen anges att uppgift om förvaltarskap får behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.