Search
Close this search box.

Sverige: Nytt lagförslag om delad data mellan myndigheter presenteras

Regeringen har tagit emot en utredning om hur den offentliga förvaltningen ska kunna samverka bättre genom att dela data på ett effektivt och säkert sätt. Förslaget innebär att Sverige kan påbörja bygget av en informationsmotorväg som bland annat kommer att underlätta arbetet med att motverka välfärdsbrott, öka patientsäkerheten och hantera klimatomställningen. Därför är det här ett efterfrågat och principiellt viktigt förslag.

Utredningen föreslår att det införs en ny lag om den offentliga förvaltningens förmåga att utbyta information så kallad interoperabilitet. Lagen ska ställa krav på att nationella interoperabilitetslösningar ska användas vid datadelning inom den offentliga förvaltningen. Digg, Myndigheten för digital förvaltning, föreslås få föreskriftsrätt inom området.

Föreskrifterna ska etablera trafikregler för hur digital information och data ska delas mellan bland annat myndigheter, regioner och kommuner. Vilken information som får delas regleras i andra regelverk som samtidigt utreds inom Justitie-, social- och finansdepartementet. Allmänt gäller att den information som får delas alltid måste delas med hög säkerhet och respekt för den personliga integriteten.

Utredningen föreslår vidare att det ska vara ett politiskt mål att offentlig förvaltnings mest angelägna datadelning ska vara fullt interoperabel senast år 2030 och att Digg får utökade uppgifter inom området interoperabilitet. Digg ska bland annat ansvara för att ta fram nationella interoperabilitetslösningar, analysera nyttor och kostnader med dessa lösningar samt stödja den offentliga förvaltningen i arbetet med interoperabilitet.

Utredningsarbetet har haft sin utgångspunkt i det arbete som Digg utför när det gäller den digitala infrastrukturen Ena (Sveriges digitala infrastruktur). Utredningens förslag lämnas nu till regeringen för vidare beredning.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.