Sverige: Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten tillsammans med de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ska bland annat ytterligare bidra i arbetet inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att på så sätt få till stånd en harmoniserad tillämpning av dataskyddsförordningen.

Skydd av barns personuppgifter är en prioritet för de nordiska dataskyddsmyndigheterna. Dataskyddsmyndigheterna beslutade att bilda en informell arbetsgrupp relaterad till barn och onlinespel för att bland annat utbyta information och identifiera möjligheter för gemensamma väglednings- eller tillsynsåtgärder.

I deklarationen flaggar de nordiska dataskyddsmyndigheterna för att dataskyddsförordningen och andra EU-lagstiftningar som rör digitalisering kan överlappa varandra och understryker vikten av att undvika oönskad fragmentering av tillsynen över dessa lagstiftningar.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.