Sverige: Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten tillsammans med de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ska bland annat ytterligare bidra i arbetet inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att på så sätt få till stånd en harmoniserad tillämpning av dataskyddsförordningen.

Skydd av barns personuppgifter är en prioritet för de nordiska dataskyddsmyndigheterna. Dataskyddsmyndigheterna beslutade att bilda en informell arbetsgrupp relaterad till barn och onlinespel för att bland annat utbyta information och identifiera möjligheter för gemensamma väglednings- eller tillsynsåtgärder.

I deklarationen flaggar de nordiska dataskyddsmyndigheterna för att dataskyddsförordningen och andra EU-lagstiftningar som rör digitalisering kan överlappa varandra och understryker vikten av att undvika oönskad fragmentering av tillsynen över dessa lagstiftningar.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.