Sverige: Naturvårdsverket öppnar IT-system efter dataintrång

Naturvårdsverket har börjat öppna sina IT-system igen. Systemen öppnas stegvis, och startar med de system som är viktigast för att bedriva verksamhet.

Naturvårdsverket stängde ner IT-systemen 5 oktober efter att intrånget upptäcktes för att skydda informationen. Myndigheten vet att en stor mängd information har kopierats från Naturvårdsverkets IT-system och undersökning pågår om vilken information det rör sig om. Analysarbetet har hittills visat att ingen information har raderats eller förvanskats.

Det mesta av den information som Naturvårdsverket har är öppen information. Det finns också sådant som omfattas av sekretess. Det kan till exempel handla om information som företag rapporterar till myndigheten om farligt avfall och utsläpp eller om uppgifter i Jägarregistret. Det går i dagsläget inte att utesluta att också sådan information omfattas av dataintrånget och analysarbetet fortsätter.

En polisanmälan är gjord och en förundersökning pågår. Under pågående förundersökning gäller så kallad förundersökningssekretess vilket innebär att Naturvårdsverket inte kan lämna ut ytterligare uppgifter om själva dataintrånget.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.