Search
Close this search box.

Sverige: MSB publicerar analys av inrapporterade it-incidenter

MSB:s analys av inrapporterade it-incidenter visar att även enklare cyberangrepp mot myndigheter och NIS-leverantörer orsakar problem med tillgänglighet. Om säkerhetsarbetet stärks kan konsekvenser undvikas enligt myndigheten.

Många av de cyberangrepp som rapporterats in till MSB mellan april 2019 och september 2023 är relativt enkla, men har trots detta ofta lyckats påverka organisationer negativt. Detta gäller framförallt nätfiske och överbelastningsangrepp. Båda dessa angreppsmetoder nyttjas av angripare med varierande sofistikation, men de enklaste angreppen borde kunna hanteras bättre.

MSB:s bedömning är att det säkerhetspolitiska läget gör det nödvändigt att tydligt höja den grundläggande nivån av skydd för informationssystem och tjänster. Det finns brister i skydd och rutiner och säkerhetsarbetet hos organisationer behöver stärkas. De enklare angreppen kan avvärjas genom införande av ett begränsat antal åtgärder.

Baserat på analysen av angreppsbilden mot samhällsviktiga informationssystem och slutsatser från tidigare rapporter har MSB identifierat områden som organisationer behöver arbeta med. Några exempel från de 25 rekommendationer myndigheten lämnar i rapporten:

  • Planera och öva för cyberangrepp.
  • Utbilda medarbetare regelbundet för att kunna motstå social manipulation, använda starka lösenord och säker hantering av dem.
  • Uppdatera organisationens kritiska informationssystem som exponeras mot internet när nya sårbarheter upptäcks.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Rapport

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.