Sverige: Mer hälsodata ska samlas in för att stärka sjukvården

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att ser över regelverket för hälsodataregister. Idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Det försvårar uppföljning och utveckling.

Hälsodata är information relaterad till en persons eller grupps hälsa, vård eller livssituation. Tillgången till hälsodata är central för styrning, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården. Insamlandet av hälsodata är också viktig för forskningen och Sveriges konkurrenskraft inom life science.

De nationella hälsodataregister som finns i Sverige har god täckning och kvalitet, men det saknas i dag flera centrala typer av information om medborgarnas hälsa och vårdkontakter. Exempelvis saknas nationellt primärvårdsregister och tillförlitliga uppgifter om väntetider, köer och användning av läkemedel i vården.

Regeringen tillsätter Ingela Alverfors som särskild utredare med uppdraget att bland annat analysera regelverket för hälsodataregister och föreslå regler för behandling av uppgifter från de områden där nationell insamling saknas, till exempel från primärvården och uppgifter om användning av läkemedel som ges i vården. Utredaren ska också analysera och föreslå ett samlat regelverk för hälsodataregister och i samband med detta göra en integritetsanalys. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.