Search
Close this search box.

Sverige: Kommittén för teknologisk innovation och etik presenterar sitt betänkande

Den 13 december lämnade Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) över sitt slutbetänkande (SOU 2022:68) till regeringen. I betänkandet lyfter Komet fram att samverkan och nya innovativa arbetssätt inom förvaltningen kan leda till att myndigheterna blir effektivare i arbetet med att stötta företagen.

En innovativ och samverkande förvaltning kan enligt Komet undanröja onödig byråkrati, förenkla människors och företags vardag och därmed lägga grunden för en effektivare användning av skattebetalarnas pengar.

I betänkandet presenterar Komet fyra förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning. Dessa är:

  • En samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring tvärsektoriella frågor
  • Stegvis utveckling av kommittéväsendet
  • Ett utvecklingsprogram inom Regeringskansliet för att öka förmågan till innovation, samverkan och helhetssyn  
  • Säkerställa ökad kunskap om ansvarsfull utveckling och införande av ny teknik

Komet har verkat sedan 2019 och arbetat brett med policyutveckling för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Komets slutbetänkande (SOU 2022:68)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.