Sverige: Kammarrätten anser att Googles rutin strider mot GDPR

Kammarrätten anser att Googles rutin att regelmässigt informera webbansvariga om att sökträffar har tagits bort utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätten att bli bortglömd enligt artikel 17 GDPR innebär att en enskild person har rätt att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning på personens namn.

Kammarrätten har nu gjort samma bedömning som förvaltningsrätten, dvs att Googles rutiner kring begäranden att ta bort sökträffar strider mot GDPR. Kammarrätten finner dock att Google har tagit bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål. Kammarrätten sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor, i förhållande till förvaltningsrättens dom, till sammanlagt 50 miljoner kronor.

Läs kammarrättens pressmeddelande här och dom här.

Mer information

Myndighet: Kammarrätten i Göteborg

Land: Sverige

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 10 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 17 GDPR, art. 29 GDPR, art. 47 GDPR, art. 78 GDPR, art. 83 GDPR art. 13 Europakonventionen

Sanktionsavgift: 50 000 000 kronor

Mottagare: Google LLC

Beslutsnummer: 2232-21

Beslutdatum: 2021-11-30

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.