Sverige: Kammarrätten anser att Googles rutin strider mot GDPR

Kammarrätten anser att Googles rutin att regelmässigt informera webbansvariga om att sökträffar har tagits bort utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätten att bli bortglömd enligt artikel 17 GDPR innebär att en enskild person har rätt att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning på personens namn.

Kammarrätten har nu gjort samma bedömning som förvaltningsrätten, dvs att Googles rutiner kring begäranden att ta bort sökträffar strider mot GDPR. Kammarrätten finner dock att Google har tagit bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål. Kammarrätten sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor, i förhållande till förvaltningsrättens dom, till sammanlagt 50 miljoner kronor.

Läs kammarrättens pressmeddelande här och dom här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.