Sverige: It-driftsutredningens slutbetänkande har överlämnats till regeringen

I december överlämnade it-driftsutredningen (SOU 2021:1, Säker och kostnadseffektiv it-drift) sin slutredovisning till regeringen. Utredningen föreslår varaktiga former för samordnad statlig it-drift genom stöd till statliga myndigheter vid valet av it-driftslösningar och tillhandahållande av it-driftstjänster genom ett samordnat statligt tjänsteutbud.

It-driftsutredningen, som tillsattes av regeringen 2019, har haft som syfte att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

Slutbetänkandet kommer nu att beredas inom Regeringskansliet och sedan remitteras för att få in synpunkter från relevanta aktörer.

Läs hela it-driftsutredningen slutbetänkande här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.