Sverige: It-driftsutredningens slutbetänkande har överlämnats till regeringen

I december överlämnade it-driftsutredningen (SOU 2021:1, Säker och kostnadseffektiv it-drift) sin slutredovisning till regeringen. Utredningen föreslår varaktiga former för samordnad statlig it-drift genom stöd till statliga myndigheter vid valet av it-driftslösningar och tillhandahållande av it-driftstjänster genom ett samordnat statligt tjänsteutbud.

It-driftsutredningen, som tillsattes av regeringen 2019, har haft som syfte att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

Slutbetänkandet kommer nu att beredas inom Regeringskansliet och sedan remitteras för att få in synpunkter från relevanta aktörer.

Mer information

Källa: It-driftsutredningens slutbetänkande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.