Sverige: It-driftsutredningens slutbetänkande har överlämnats till regeringen

I december överlämnade it-driftsutredningen (SOU 2021:1, Säker och kostnadseffektiv it-drift) sin slutredovisning till regeringen. Utredningen föreslår varaktiga former för samordnad statlig it-drift genom stöd till statliga myndigheter vid valet av it-driftslösningar och tillhandahållande av it-driftstjänster genom ett samordnat statligt tjänsteutbud.

It-driftsutredningen, som tillsattes av regeringen 2019, har haft som syfte att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

Slutbetänkandet kommer nu att beredas inom Regeringskansliet och sedan remitteras för att få in synpunkter från relevanta aktörer.

Läs hela it-driftsutredningen slutbetänkande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.