Sverige: IMY:s strategiska inriktning för 2022–2025 är beslutad

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett blogginlägg att myndigheten fattat beslut om den strategiska inriktning för åren 2022–2025. Inriktningen beskriver hur IMY vill utveckla myndighetens verksamhet de kommande åren. IMY:s målbild för 2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället.

2025 vill IMY att:

  • enskilda individer har god kunskap om sina rättigheter
  • privata och offentliga verksamheter arbetar mer systematiskt med dataskydd och driver en integritetsvänlig digitalisering
  • innovation och utveckling av teknik och tjänster sker på ett sätt som värnar den personliga integriteten
  • Sverige har en tydlig integritetsskyddspolitik som bidrar till en hållbar digitalisering, och
  • IMY är en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

För att nå målbilden att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället ska IMY bland annat ge stöd till enskilda individer genom att ha bra kunskapsstöd på vår webbplats och utreda klagomål när enskilda upplever att deras personuppgifter behandlas felaktigt, underlätta för privata och offentliga verksamheter genom att ta tydlig ställning i rättsliga frågor och bidra till att utveckla praxis, samt bidra till hållbar innovation och utveckling genom att ha en god förmåga att följa och analysera teknikutvecklingen och ge vägledning och stöd till innovationsaktörer.

Mer information

Källa: IMY:s blogginlägg, IMY:s strategiska inriktning 2022-2025

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.