Sverige: IMY utfärdar två varningar mot Migrationsverket

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har granskat hur Migrationsverket använder Visa Information System (VIS), som är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

Då Migrationsverkets behandling sannolikt kan komma att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) utfärdar IMY två varningar. Enligt IMY finns det dels en risk att det kan uppstå felaktigheter vid utveckling och fortsatt förvaltning av VIS på grund av otydligheter kring it-dokumentationen, dels finns det en risk att användarloggar sparas för länge eftersom Migrationsverket saknar en rutin för gallring av användarloggar.

IMY har en skyldighet att granska den nationella delen av VIS minst en gång vart fjärde år. Enligt IMY har myndigheten denna gång gjort sammanlagt tre på-plats-inspektioner hos Migrationsverket och har då ställt frågor om bland annat personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden, behöriga myndigheter, informationsutbyte med andra medlemsländer, gallring, överföring av personuppgifter till tredje land, registrerades rättigheter, utbildning av personal samt it-säkerhet.

Läs IMY:s pressmeddelande här och beslut här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.