Sverige: IMY utfärdar två varningar mot Migrationsverket

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har granskat hur Migrationsverket använder Visa Information System (VIS), som är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

Då Migrationsverkets behandling sannolikt kan komma att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) utfärdar IMY två varningar. Enligt IMY finns det dels en risk att det kan uppstå felaktigheter vid utveckling och fortsatt förvaltning av VIS på grund av otydligheter kring it-dokumentationen, dels finns det en risk att användarloggar sparas för länge eftersom Migrationsverket saknar en rutin för gallring av användarloggar.

IMY har en skyldighet att granska den nationella delen av VIS minst en gång vart fjärde år. Enligt IMY har myndigheten denna gång gjort sammanlagt tre på-plats-inspektioner hos Migrationsverket och har då ställt frågor om bland annat personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden, behöriga myndigheter, informationsutbyte med andra medlemsländer, gallring, överföring av personuppgifter till tredje land, registrerades rättigheter, utbildning av personal samt it-säkerhet.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9-14 GDPR, art. 25 GDPR, art. 30 GDPR, art. 32 GDPR,art. 41 GDPR, art. 58 GDPR, art. 89 GDPR, art. 94 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Migrationsverket

Beslutsnummer: DI-2019-13667

Beslutdatum: 2021-11-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.