Sverige: IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp varför Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i ett inlägg på myndighetens webbplats uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete.

Enligt IMY är informationssäkerhet en viktig del av skyddet för personuppgifter. Det inbegriper lämpliga och effektiva säkerhetsåtgärder som omfattar skydd mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Skyddet omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Till stora delar är många av de åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter enligt IMY desamma som de åtgärder som behöver vidtas för att stärka informationssäkerheten, och varje organisation ansvarar enligt myndigheten för att planera och genomföra säkerhetsarbetet så att det uppfyller kraven i dataskyddsförordningen på bästa sätt

IMY har tagit fram guider om informationssäkerhet där myndigheten ger vägledning hur både verksamheter och privatpersoner kan öka skyddet för personuppgifter. Guiderna finns att hämta på IMY:s webbplats.

Mer information

Källa: IMY:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.