Sverige: IMY riktar kritik mot hur polisen hanterar personuppgifter i Schengens informationssystem

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är klar med en granskning av den svenska polisens hantering av den nationella delen av Schengens informationssystem (SIS II). SIS II är ett EU-gemensamt it-system där varje medlemsstat kan föra in uppgifter om personer och vissa föremål som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om personen eller föremålet påträffas. Alla EU-länder ska vart fjärde år genomföra den här typen av granskning av sitt nationella SIS II.

IMY:s granskning visar att Polismyndigheten till stora delar följer regelverket men myndigheten har även konstaterat ett par brister i polisens användning av SIS II. I IMY:s beslut förelägger myndigheten polisen att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Polisen måste bland annat ändra i sina rutiner och införa individuella prövningar av behovet av förlängningar av registreringar i SIS II och dokumentera besluten. Polisen sparar även användarloggar längre än de tillåtna tre åren och måste därför införa rutiner och/eller tekniska funktioner för att förhindra att användarloggar sparas längre än tillåtet.

Senast tre månader efter att IMY:s beslut vunnit laga kraft måste polisen inkomma med en skriftlig åtgärdsplan till IMY. Planen ska innehålla en detaljerad redogörelse för de åtgärder som polismyndigheten avser att vidta i förhållande till de konstaterade bristerna.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.