Sverige: IMY rekryterar ett 50-tal nya medarbetare

När regeringen nyligen presenterade budgeten föreslogs Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) få en ökning av anslaget med 56 miljoner kronor 2023–2024. Det är en ökning med drygt 40 procent.

Enligt IMY kommer myndigheten nu kunna öka arbetet med att ta fram vägledning och stöd om data- och integritetsskydd. IMY kommer även att kunna genomföra mer tillsyn där myndigheten ser de största riskerna för integriteten. Detta kommer enligt IMY ge stor effekt på integritetsskyddet i samhället.

IMY kommer även att kunna hantera ansökningar om kameratillstånd betydligt snabbare och genomföra mer tillsyn på området. Myndigheten får också bättre möjligheter att hantera klagomål från enskilda samt att ge stöd till innovationsaktörer, och därmed enligt IMY bidra till att Sverige blir ännu bättre på att kombinera offensiv innovation med ett robust dataskydd.

IMY inleder nu en rekrytering av ett 50-tal nya medarbetare, framför allt jurister med olika erfarenhet, men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrativa handläggare. IMY:s mål är att ha de flesta på plats redan i början av 2023.

När rekryteringen är genomförd kommer IMY att ha ca 150 anställda och från och med 2024 en årlig budget på ca 180 miljoner kronor.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.