Sverige: IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer. Vägledningen tar upp vad politiska aktörer måste tänka på för att uppfylla kraven i datasskyddsförordningen när de hanterar personuppgifter i samband med valkampanjer. Vägledningen riktar sig även till verksamheter som på uppdrag av politiska aktörer behandlar personuppgifter för valkampanjer.

Syftet med vägledningen är enligt IMY att öka medvetenheten hos politiska aktörer om vad som följer av dataskyddsförordningen vid personuppgiftsbehandling i samband med valkampanjer och klargöra vilka regler som gäller. I vägledningen ges att antal olika konkreta exempel på personuppgiftsbehandling i samband med valkampanjer och vad aktörerna bör tänka på i de olika situationerna. Innehållet i vägledningen bygger främst på uttalanden och riktlinjer från den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).

IMY har skickat vägledningen till riksdagspartierna, men den gäller även för alla partier som behandlar personuppgifter i samband med valkampanjer.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.