Search
Close this search box.

Sverige: IMY publicerar slutrapport om pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet om AI

Regulatorisk testverksamhet som arbetssätt skapar nytta och lärande, både för verksamheterna och för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det konstaterar IMY när myndigheten nu avslutar pilotprojektet med Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden om decentraliserad AI mellan två vårdgivare.

Projektet Decentralized AI in Health Care – Federerad maskininlärning mellan två vårdgivare handlar om att Region Halland och Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill utvärdera möjligheterna att gemensamt träna och utbyta maskininlärningsmodeller. Arbetet har skett med stöd av AI Sweden som är Sveriges nationella center för tillämpad AI. En informationsdriven vård, som tar hjälp av AI, kan bidra till att beslut kan skräddarsys på individ- och systemnivå samt utveckla mer avancerade och träffsäkra diagnoser och behandlingar.

Detta är IMY:s första pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet, men också en av de första gångerna arbetssättet tillämpas i Sverige. IMY har gett fördjupad vägledning till projektet om hur dataskyddsregelverket kan tolkas och tillämpas, så att hälsouppgifter hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. IMY konstaterar att regulatorisk testverksamhet som arbetssätt ger nytta och lärande både för verksamheterna och för IMY som tillsynsmyndighet.

Vägledningen i pilotprojektet har fokuserat på frågor om rättslig grund för den lokala personuppgiftsbehandlingen när vårdgivarna tränar maskininlärningsmodellen lokalt, om det vid den federerade maskininlärningen sker ett utlämnande av personuppgifter mellan vårdgivarna och om det finns rättslig grund för ett sådant utlämnande.

Mer Information

Källa: Pressmeddelande, Slutrapport av pilotprojektet

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.