Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande om rätten att få sökresultat borttagna från sökmotorer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om rätten till borttagande av sök­träffar avseende publiceringar i nyhetsmedier m.m. Det kan enligt IMY till exempel handla om begäranden att ta bort sökresultat i Google som leder till artiklar på sajter som DN, Aftonbladet och SVT.

Enligt IMY handlar rätten att få sökresultat borttagna från sökmotorer om att väga argument för och emot en borttagning. Utgångspunkten är enligt myndigheten att enskilda har rätt att få sökträffar borttagna men ett argument för att sökresultat inte ska tas bort är om de leder till en journalistisk publicering.

IMY:s rättsliga ställningstagande innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning i rättsliga frågor där det saknas vägledande domstolspraxis eller vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Det rättsliga ställningstagandet är styrande för IMY:s verksamhet och vägledande för allmänheten.

IMY har även publicerat två blogginlägg där myndigheten dels beskriver bakgrunden till rätten att bli glömd från sökmotorer och hur myndigheten hanterar klagomål som rör den typen av ärenden, dels balansgången mellan yttrandefrihet och integritetsskydd.

Mer information

Källa: IMY:s rättsliga ställningstagande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.