Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande om rätten att få sökresultat borttagna från sökmotorer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om rätten till borttagande av sök­träffar avseende publiceringar i nyhetsmedier m.m. Det kan enligt IMY till exempel handla om begäranden att ta bort sökresultat i Google som leder till artiklar på sajter som DN, Aftonbladet och SVT.

Enligt IMY handlar rätten att få sökresultat borttagna från sökmotorer om att väga argument för och emot en borttagning. Utgångspunkten är enligt myndigheten att enskilda har rätt att få sökträffar borttagna men ett argument för att sökresultat inte ska tas bort är om de leder till en journalistisk publicering.

IMY:s rättsliga ställningstagande innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning i rättsliga frågor där det saknas vägledande domstolspraxis eller vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Det rättsliga ställningstagandet är styrande för IMY:s verksamhet och vägledande för allmänheten.

IMY har även publicerat två blogginlägg där myndigheten dels beskriver bakgrunden till rätten att bli glömd från sökmotorer och hur myndigheten hanterar klagomål som rör den typen av ärenden, dels balansgången mellan yttrandefrihet och integritetsskydd.

Mer information

Källa: IMY:s rättsliga ställningstagande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.