Search
Close this search box.

Sverige: IMY publicerar rapporten rapporten “Digital integritet 2022”

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat rapporten ”Digital integritet 2022” som bygger på en enkätundersökning. Rapporten pekar bland annat på att bara varannan svensk känner till dataskyddsförordningen (GDPR) och att bara var femte svensk skyddar sina personuppgifter.

Enligt IMY är det oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att bestämmelserna finns, dels att kunna använda rättigheterna när man behöver.

Rapporten bygger på en undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av IMY. Undersökningen består av 1 000 webbintervjuer med personer i åldern 18–79 år.

Enligt undersökningen känner sig de flesta svenskar trygga med hur myndigheter använder personuppgifter, medan en tredjedel oroar sig för hur företag använder personuppgifterna. Trots det visar undersökningen att 6 av 10 sällan eller aldrig läser användarvillkor. Trots att många oroar sig för integritetsrisker, både för cyberangrepp och ny teknik, skyddar bara var femte svensk sina personuppgifter enligt IMY.

I rapporten ger IMY ett antal rekommendationer som exempelvis att:

  • Regeringen bör ta initiativ till ett digitalt kunskapslyft hos äldre
  • Digital integritet bör ingå i skolans läroplan
  • Forskning och utveckling av integritetsskyddande tekniker behöver fortsatt stimuleras

Inom EU bereds ett stort antal reformer som rör datadelning och ny teknik inom ramen för EU:s så kallade digitala årtionde. Frågor som rör en hållbar digital utveckling och den centrala balansgången mellan å ena sidan individens rätt till digital integritet enligt dataskyddsförordningen och å andra sidan samhällets behov av att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs, bör enligt IMY adresseras under det svenska ordförandeskapet våren 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Rapporten Digital integritet 2022

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.