Sverige: IMY publicerar rapport som belyser de klagomål som myndigheten tog emot under förra året

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Majoriteten av klagomålen rör dataskyddsförordningen men myndigheten tar även emot klagomål som rör kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen. Vart tredje klagomål enligt dataskyddsförordningen handlade enligt IMY om de registrerades rättigheter.

I rapporten ger IMY ett antal rekommendationer till verksamheter, som exempelvis att verksamheter måste känna till vilka rättigheter enskilda individer har när de hanterar personuppgifter och att även ha rutiner på plats för att tillgodose dessa rättigheter. Det är till exempel enligt IMY viktigt att ha rutiner på plats för att kunna hantera att en person hör av sig och vill ha tillgång till sina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag.

Andra rekommendationer i rapporten är bland annat kravet på verksamheter att vara tillgängliga. Enskilda ska enligt IMY lätt kunna komma i kontakt med verksamheterna för att utöva sina rättigheter. Enligt IMY är det också viktigt för verksamheter att tydligt informera alla vars personuppgifter de behandlar om vilka personuppgifter de behandlar och varför.

Utifrån klagomålen är det enligt IMY tydligt att många verksamheter som använder direktmarknadsföring behöver utveckla sina rutiner för att avbryta utskick om en person hör av sig och inte vill ha mer direktmarknadsföring eller reklam skickad till sig.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande, IMY rapport 2022:2

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.