Sverige: IMY publicerar rapport som belyser de klagomål som myndigheten tog emot under förra året

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Majoriteten av klagomålen rör dataskyddsförordningen men myndigheten tar även emot klagomål som rör kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen. Vart tredje klagomål enligt dataskyddsförordningen handlade enligt IMY om de registrerades rättigheter.

I rapporten ger IMY ett antal rekommendationer till verksamheter, som exempelvis att verksamheter måste känna till vilka rättigheter enskilda individer har när de hanterar personuppgifter och att även ha rutiner på plats för att tillgodose dessa rättigheter. Det är till exempel enligt IMY viktigt att ha rutiner på plats för att kunna hantera att en person hör av sig och vill ha tillgång till sina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag.

Andra rekommendationer i rapporten är bland annat kravet på verksamheter att vara tillgängliga. Enskilda ska enligt IMY lätt kunna komma i kontakt med verksamheterna för att utöva sina rättigheter. Enligt IMY är det också viktigt för verksamheter att tydligt informera alla vars personuppgifter de behandlar om vilka personuppgifter de behandlar och varför.

Utifrån klagomålen är det enligt IMY tydligt att många verksamheter som använder direktmarknadsföring behöver utveckla sina rutiner för att avbryta utskick om en person hör av sig och inte vill ha mer direktmarknadsföring eller reklam skickad till sig.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande, IMY rapport 2022:2

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.