Sverige: IMY inleder tillsyn av larmbolaget Verisure

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure Sverige AB för att utreda de uppgifter som förekommit om att anställda på bolaget delat bildmaterial mellan sig utan att det har varit befogat.

Av tillsynsskrivelsen framgår att IMY uppmärksammat uppgifter i media om Verisure behandling av personuppgifter. Det har bland annat uppgetts att anställda i samband med inkomna larm delat filmmaterial/bilder från kameror i privatpersoners hem mellan sig på olika sätt utan att det har varit befogat. Det har även enligt uppgift förekommit att bilder sparats ner på anställdas egna hårddiskar. IMY har även fått in klagomål från kunder avseende Verisures uppmärksammade behandling av personuppgifter.

Mot bakgrund av detta inleder IMY en tillsyn av Verisure för att reda ut vad som har hänt men även för att se vilka tekniska säkerhetsåtgärder bolaget har i form av behörighetsstyrning och loggar och vilka instruktioner som ges till de anställda om hur bildmaterial får hanteras. IMY ställer ett antal frågor till Verisure som bland annat rör bolagets rutiner då larm inkommer, i vilka lägen kundernas kameror aktiveras, vilka regler och rutiner som finns för att ta del av bilder och spara bilder på den anställdas hårddisk samt om uppgifterna som framkommit i massmedia stämmer.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande, Tillsynsskrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.