Sverige: IMY inleder granskning av DO

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten inlett en granskning av Diskrimineringsombudsmannen (“DO”). Granskningen sker efter att DO anmält en personuppgiftsincident till IMY som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål.

I dataskyddsförordningen (“GDPR”) finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. IMY uppger att myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från DO. Enligt DO har ett analysverktyg, som används för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, i vissa fall kunnat inhämta och lagra personuppgifter, bland annat från det formulär på DO:s webbplats som besökare kunnat använda för att lämna in tips och klagomål.

IMY har nu beslutat att granska det som skett. Som personuppgiftsansvarig har man enligt IMY ett stort ansvar för att löpande kontrollera sina it-system och se till att säkerheten kring dessa går att lita på, inte minst när det gäller ett webbformulär där enskilda kan lämna klagomål som kan innehålla känsliga uppgifter. IMY uppger att myndigheten kommer att genomföra en på-plats-inspektion hos DO för att utreda vad det är som har hänt, omfattningen av incidenten och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska kunna ske igen.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.