Sverige: IMY inleder granskning av DO

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten inlett en granskning av Diskrimineringsombudsmannen (“DO”). Granskningen sker efter att DO anmält en personuppgiftsincident till IMY som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål.

I dataskyddsförordningen (“GDPR”) finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. IMY uppger att myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från DO. Enligt DO har ett analysverktyg, som används för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, i vissa fall kunnat inhämta och lagra personuppgifter, bland annat från det formulär på DO:s webbplats som besökare kunnat använda för att lämna in tips och klagomål.

IMY har nu beslutat att granska det som skett. Som personuppgiftsansvarig har man enligt IMY ett stort ansvar för att löpande kontrollera sina it-system och se till att säkerheten kring dessa går att lita på, inte minst när det gäller ett webbformulär där enskilda kan lämna klagomål som kan innehålla känsliga uppgifter. IMY uppger att myndigheten kommer att genomföra en på-plats-inspektion hos DO för att utreda vad det är som har hänt, omfattningen av incidenten och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska kunna ske igen.

Läs IMY:s pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.