Sverige: IMY har fokuserat på klagomål från enskilda under 2021

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten under 2021 genomfört en genomgripande reform av sin klagomåls- och tillsynsprocess och har haft stort fokus på att bedöma klagomål från enskilda och att inleda klagomålsbaserad tillsyn. Det är enligt IMY en stor förändring som ger en tydlig signal till privata och offentliga verksamheter att enskildas rättigheter ska respekteras. Detta framgår av IMY:s årsredovisning som överlämnades till regeringen.

Av årsredovisningen framgår vidare att IMY under 2021 tagit emot över 2 300 klagomål från enskilda rörande dataskydd och att det gångna året till stora delar präglats av den stora reform myndigheten genomfört i sin klagomåls- och tillsynsprocess. Under 2021 inledde myndigheten 104 granskningar i form av tillsyn, vilket är dubbelt så många som året innan. IMY beslutade om administrativa sanktionsavgifter i totalt åtta tillsynsärenden om sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Av årsredovisningen för 2021 framgår vidare att myndigheten lade ungefär en tredjedel av sin tid på utåtriktat arbete med vägledning och stöd. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter inom Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) driver IMY ett omfattande arbete med att ta fram vägledning. IMY medverkade under 2021 som rapportör i arbetet med åtta EU-gemensamma vägledningar.

IMY har också utvecklat arbetet med att ge vägledning även på områden där EDPB ännu inte har uttalat sig. Under 2021 kom IMY:s första rättsliga ställningstagande, ett format som myndigheten framöver kommer använda för att tydliggöra sin uppfattning i frågor där det fortfarande saknas praxis. Under året har IMY därutöver startat upp en långsiktig satsning på riktad vägledning och stöd till innovationssystemet, det vill säga organisationer, människor och nätverk som driver skapande, spridning och innovativ exploatering av ny teknik.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.