Sverige: IMY granskar Nobinas övervakning av busschaufförer i Norge

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en tillsyn av Nobina Europe AB sedan norska fackförbundet Yrkestrafikkforbundet klagat till Datatilsynet i Norge på bolagets kartläggning av busschaufförers körbeteende. Ärendet har överlämnats till IMY som är ansvarig dataskyddsmyndighet eftersom bolagets säte är i Sverige.  

I klagomålet från Yrkestrafikkforbundet framgår att bolaget Nobina, som ett led i projektet ”Den gröna resan”, kartlagt körbeteendet hos anställda genom att övervaka enskilda busschaufförers hastighet, energiförbrukning och inbromsningar. Enligt Nobina är syftet med personuppgiftsbehandlingen att uppnå ett trafiksäkert och miljövänligt körbeteende.

Enligt IMY har myndigheten fått en hel del information genom klagomålet från Yrkestrafikkforbundet och ställer därför frågor till Nobina för att klargöra hur personuppgiftsbehandlingen gått till. I klagomålet från Yrkestrafikkforbundet finns bland annat uppgifter om att bolaget har brustit i sin informationsplikt mot de anställda. 

IMY vill nu höra vad Nobina har att säga i frågan. IMY vill också veta vilken rättslig grund personuppgiftsbehandlingen vilar på och hur bolaget har resonerat, om bolaget sparat fler uppgifter än nödvändigt, hur länge uppgifterna sparas och om bolaget uppfyllt informationsplikten till de anställda. En annan fråga till bolaget är om ändamålen med personuppgiftsbehandlingen hade kunnat nås med mindre ingripande åtgärder.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.