Sverige: IMY granskar Nobinas övervakning av busschaufförer i Norge

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en tillsyn av Nobina Europe AB sedan norska fackförbundet Yrkestrafikkforbundet klagat till Datatilsynet i Norge på bolagets kartläggning av busschaufförers körbeteende. Ärendet har överlämnats till IMY som är ansvarig dataskyddsmyndighet eftersom bolagets säte är i Sverige.  

I klagomålet från Yrkestrafikkforbundet framgår att bolaget Nobina, som ett led i projektet ”Den gröna resan”, kartlagt körbeteendet hos anställda genom att övervaka enskilda busschaufförers hastighet, energiförbrukning och inbromsningar. Enligt Nobina är syftet med personuppgiftsbehandlingen att uppnå ett trafiksäkert och miljövänligt körbeteende.

Enligt IMY har myndigheten fått en hel del information genom klagomålet från Yrkestrafikkforbundet och ställer därför frågor till Nobina för att klargöra hur personuppgiftsbehandlingen gått till. I klagomålet från Yrkestrafikkforbundet finns bland annat uppgifter om att bolaget har brustit i sin informationsplikt mot de anställda. 

IMY vill nu höra vad Nobina har att säga i frågan. IMY vill också veta vilken rättslig grund personuppgiftsbehandlingen vilar på och hur bolaget har resonerat, om bolaget sparat fler uppgifter än nödvändigt, hur länge uppgifterna sparas och om bolaget uppfyllt informationsplikten till de anställda. En annan fråga till bolaget är om ändamålen med personuppgiftsbehandlingen hade kunnat nås med mindre ingripande åtgärder.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Tillsynsskrivelse Nobina Europe

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.