Sverige: IMY granskar kamerabevakning på grundskola

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten tagit emot klagomål som rör kamerabevakningen på en skola i Aspudden i Stockholm. I klagomålet uppges det att skolan bedriver kamerabevakning dygnet runt med ett 50-tal kameror och att ingen information om bevakningen har getts till elever eller föräldrar. Mot bakgrund av klagomålet inleder IMY nu en granskning av den pågående kamerabevakningen.

Barn och vuxna som vistas i skolan har enligt IMY rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Enligt IMY kan man generellt säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas. Den som bevakar är också enligt IMY skyldig att informera om det. Det ska till exempel framgå tydligt av skyltar på området.

IMY kommer i sin granskning bland annat att undersöka om kamerabevakning sker vid skolan, om bild och ljud spelas in, för vilka ändamål bevakningen sker, om bevakningen innebär ett för stort intrång för elevernas integritet och hur barn och föräldrar har fått information om bevakningen.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 13 GDPR, 3 §  kamerabevakningslagen, 15 § kamerabevakningslagen

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Aspuddens skola Stockholm

Beslutsnummer: DI-2021-5774

Beslutdatum: 2021-06-29

Källa: Tillsynsskrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.