Sverige: IMY granskar kamerabevakning på grundskola

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten tagit emot klagomål som rör kamerabevakningen på en skola i Aspudden i Stockholm. I klagomålet uppges det att skolan bedriver kamerabevakning dygnet runt med ett 50-tal kameror och att ingen information om bevakningen har getts till elever eller föräldrar. Mot bakgrund av klagomålet inleder IMY nu en granskning av den pågående kamerabevakningen.

Barn och vuxna som vistas i skolan har enligt IMY rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Enligt IMY kan man generellt säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas. Den som bevakar är också enligt IMY skyldig att informera om det. Det ska till exempel framgå tydligt av skyltar på området.

IMY kommer i sin granskning bland annat att undersöka om kamerabevakning sker vid skolan, om bild och ljud spelas in, för vilka ändamål bevakningen sker, om bevakningen innebär ett för stort intrång för elevernas integritet och hur barn och föräldrar har fått information om bevakningen.

Läs IMY:s pressmeddelande här.

Läs IMY:s tillsynsskrivelse här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.