Sverige: IMY granskar kamerabevakning på grundskola

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten tagit emot klagomål som rör kamerabevakningen på en skola i Aspudden i Stockholm. I klagomålet uppges det att skolan bedriver kamerabevakning dygnet runt med ett 50-tal kameror och att ingen information om bevakningen har getts till elever eller föräldrar. Mot bakgrund av klagomålet inleder IMY nu en granskning av den pågående kamerabevakningen.

Barn och vuxna som vistas i skolan har enligt IMY rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Enligt IMY kan man generellt säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas. Den som bevakar är också enligt IMY skyldig att informera om det. Det ska till exempel framgå tydligt av skyltar på området.

IMY kommer i sin granskning bland annat att undersöka om kamerabevakning sker vid skolan, om bild och ljud spelas in, för vilka ändamål bevakningen sker, om bevakningen innebär ett för stort intrång för elevernas integritet och hur barn och föräldrar har fått information om bevakningen.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 13 GDPR, 3 §  kamerabevakningslagen, 15 § kamerabevakningslagen

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Aspuddens skola Stockholm

Beslutsnummer: DI-2021-5774

Beslutdatum: 2021-06-29

Källa: Tillsynsskrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.