Sverige: IMY granskar kamerabevakning på Apoteas och HM:s lager

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten inleder två granskningar av kamerabevakning på lagren hos företagen Apotea och HM. Det som särskilt granskas är om kamerabevakningen används för att övervaka och leda personalen samt om bildmaterial spelas in.

Enligt IMY får kamerabevakning inte användas för arbetsledning, och ska bildmaterial spelas in krävs typiskt sett tungt vägande skäl som exempelvis att man vill bevaka stöldbegärlig egendom eller har dokumenterade problem med stölder. IMY har fått indikationer på att Apotea och HM använder kamerabevakning för arbetsledning, varför myndigheten kontrollerar om det stämmer.

IMY kommer i sin granskning att ställa ett antal frågor till de två bolagen som exempelvis om kamerabevakning sker, när den i så fall inleddes, hur många kameror som används, var de är positionerade, om bild och ljud spelas in, vilket syftet är med bevakningen och med vilken rättslig grund bevakningen sker.

Läs tillsynsskrivelsen till Apotea här.

Läs tillsynsskrivelsen till HM här.

Ta del av IMY:s pressmeddelande här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.