Sverige: IMY godkänner bindande företagsbestämmelser

IMY meddelar på sin webbplats att myndigheten har godkänt bindande företagsbestämmelser för Elanders-koncernen som vill kunna föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU. Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter.

Godkännandet har föregåtts av en omfattande granskningsprocess. Bland annat har koncernens förslag till bindande företagsbestämmelser granskats av IMY tillsammans med ett par andra medgranskande europeiska dataskyddsmyndigheter. Dessutom har Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU ingår, yttrat sig.

Att få sina bindande företagsbestämmelser godkända underlättar för multinationella företag att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU. En förutsättning för att detta verktyg ska kunna användas är dock att de åtaganden som anges i de bindande företagsbestämmelserna kan efterlevas i praktiken. Den som vill föra över uppgifter måste därför kontrollera att det mottagande landets lagstiftning gör det möjligt att tillhandahålla en skyddsnivå för personuppgifterna som i stort är likvärdig med den som ges inom EU.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 10 GDPR, art. 22 GDPR, art. 29 GDPR, art. 47 GDPR, art. 63 GDPR, art. 64 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Elanders AB

Beslutsnummer: DI-2019-11551

Beslutdatum: 2021-01-28

Källa: Beslut, EDPB:s yttrande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.