Sverige: IMY fastställer krav för övervakningsorgan av uppförandekoder

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fastställt krav för ackreditering av övervakningsorgan. Beslutet gör det möjligt för branschorgan och andra intresseorganisationer att utarbeta uppförandekoder, ett självregleringsverktyg som bland annat företag kan använda för det interna dataskyddsarbetet.

Uppförandekoder kan få ner kostnaderna för efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). De gör det också möjligt för till exempel branschorganisationer att utarbeta vilka överväganden och skyddsåtgärder som är relevanta för dataskyddsarbetet i deras sektor. Genom att IMY måste godkänna uppförandekoderna säkerställs att koderna följer GDPR:s krav.

Enligt GDPR måste en uppförandekod som ska användas av den privata sektorn övervakas av ett självständigt organ. På så vis säkerställs det att uppförandekodens medlemmar följer kodens regler. Den som är ansluten till en uppförandekod och bryter mot kodens regler riskerar att bli avstängd.

Övervakningsorgan måste vara ackrediterade av IMY. Det betyder bland annat att IMY granskar att övervakningsorganen har tillräckliga resurser och att de kan visa sin självständighet, både i förhållande till den som förvaltar uppförandekoden och kodens medlemmar.

Med IMY:s beslut är det nu möjligt att ansöka om ackreditering av övervakningsorgan, alltså godkännande, hos IMY.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.