Sverige: Hemliga uppgifter röjda i stor it-attack

Dagens Nyheter meddelar att hemliga uppgifter i form av ritningar, offerter och fotografier av riksdagen, andra myndigheter och flera banker har läckts på internet efter ett dataintrång mot det svenska säkerhetsbolaget Gunnebo. Enligt Dagens Nyheter fick angriparna med sig 19 gigabyte data, eller över 38 000 filer, i attacken. Datan ska ha legat tillgänglig på en offentlig server. Dagens Nyheter har tillsammans med en it-expert identifierat ett stort antal känsliga dokument från bland annat svenska myndigheter som exempelvis Skatteverket i läckan. Även detaljer om riksdagens så kallade skalskydd ska finnas med i läckan.

Gunnebo meddelade den 25 augusti i år i ett pressmeddelande att bolaget blivit utsatt för en organiserad it-attack och att bolaget anmält händelsen till Säkerhetspolisen (Säpo). Enligt pressmeddelandet ska obehöriga ha försökt att ta sig in i Gunnebos it-system varpå bolaget stängde ned sina servrar för att isolera attacken. Bolaget berättar inte i pressmeddelandet i fall angriparna fått tillgång till någon information eller inte.

Gunnebo går nu igenom angreppet för att identifiera alla kunder som drabbats. Flera av Gunnebos kunder har redan kontaktats av bolaget.

Ta del av Dagens Nyheters artikel här.

Mer information

Källa: Dagens Nyheters artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.