Sverige: Göteborgs grundskoleelevers personuppgifter har läckt från kommunens lärplattform Vklass

Svenska Dagbladet rapporterar att nästan alla Göteborgs grundskoleelevers personuppgifter har läckt från kommunens lärplattform Vklass. Uppgifterna från läckan, som berör cirka 47 000 elever, säljs på internet. Bland de läckta uppgifterna finns elevernas namn, skola, schema och årskurs.

Uppgifterna är enligt kommunen offentliga och inte sekretessbelagda. Enligt information till Göteborgs stad har någon utnyttjat ett script i plattformen Vklass för att ladda ned uppgifterna. Enligt P4 Göteborg har personuppgifterna även lagts ut till försäljning på internet. Händelsen är polisanmäld och anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vklass är en upphandlad tjänst och används i huvudsak för kommunikation mellan skolor och föräldrar. Göteborgs stad har stängt tillgången tjänsten och informerat vårdnadshavarna.

Mer information

Källa: Nyhetsartikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.