Sverige: Förvaltningsrätten anser att SL behandlat personuppgifter i strid med GDPR

SL ska betala 12 miljoner kronor i sanktionsavgift efter att förvaltningsrätten slagit fast att företagets användning av kroppsburna kameror strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade den 21 juni 2021 att SL ska betala en administrativ sanktionsavgift på 16 miljoner kronor för att SL:s användning av kroppsburna kameror strider mot dataskyddsförordningen (läs mer om detta här). Detta överklagades av SL och i fredags beslutade förvaltningsrätten i Stockholm att sänka straffavgiften från 16 miljoner till 12 miljoner.

Förvaltningsrätten anser att SL:s användning av kroppsburna kameror för att förebygga och dokumentera hot och våld varit förenlig med dataskyddsförordningen. Däremot har SL inte haft rätt att använda tekniken för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift och dessutom inte lämnat tillräcklig information, i rätt tid, till de som träffats av kamerabevakningen.

Enligt förvaltningsrätten är det viktigt att noga överväga och bedöma både behovet av att behandla personuppgifter och vilket integritetsintrång det kan innebära när man inför ny teknologi som kroppsburna kameror.

Läs förvaltningsrättens pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.