Sverige: SL bötfälls med 16 miljoner kr för olaglig användning av kroppskameror

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att SL brutit mot dataskyddsförordningen (“GDPR”) när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud varför myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.

SL har utrustat biljettkontrollanter med kroppsburna kameror. Syftet med kamerorna är att förebygga hotfulla situationer, dokumentera inträffade incidenter och säkerställa att det är rätt person som får böter för att ha åkt i Stockholms lokaltrafik utan giltigt färdbevis. Biljettkontrollanternas kameror spelar löpande in bild och ljud som lagras i en minut, därefter raderas materialet om inte biljettkontrollanten trycker på inspelningsknappen på kameran. Kontrollanterna är instruerade att ha kameran på under hela sitt arbetspass och kan således komma att filma alla resenärer som passerar kontrollanten.

I Stockholms kollektivtrafik reser flera hundra tusen personer dagligen. Den här tekniken med kontinuerlig inspelning innebär i praktiken enligt IMY att en stor mängd resenärer riskerar att övervakas med bild- och ljudinspelning. IMY anser därför att tekniken med kroppsburna kameror kan användas för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer men att tiden för förinspelningen behöver minskas till maximalt 15 sekunder. Myndigheten anser däremot inte att tekniken kan användas för att säkerställa identiteten på den som rest utan giltigt färdbevis, där räcker det i stället med exempelvis stillbilder och ingen ljudinspelning.

IMY riktar även kritik mot att SL brustit i sitt sätt att informera om kamerabevakningen, bland annat vad gäller att inte bara bild utan även ljud spelas in. Enligt IMY är det allvarligt att SL inte informerar om att ljud spelas in eftersom resenärer i SL:s trafiknät inte rimligen kan förvänta sig att bli avlyssnade.

De sammantagna bristerna i hur SL använder kroppskameror gör att IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 16 miljoner kronor.

Läs IMY:s pressmeddelande här.

Läs IMY:s beslut mot SL här.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 2  GDPR, art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, 3 §, 4 § kamerabevakningslagen

Sanktionsavgift: 16 000 000 kronor

Mottagare: AB Stockholms Lokaltrafik (SL)

Beslutsnummer: DI-2018-21487

Beslutdatum: 2021-06-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.