Sverige: Förslag till stark kundautentisering vid fakturabetalningar online lämnas till Lagrådet

Regeringen har lämnat förslaget på stark kundautentisering vid fakturabetalningar online till Lagrådet. Förslaget ska motverka bedrägerier mot konsumenter vid distansköp.

En betaltjänstleverantör, till exempel ett kreditinstitut, ska tillämpa stark kundautentisering när betalaren loggar in på sitt betalkonto online, initierar en elektronisk betalningstransaktion eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk. Kravet kan uppnås på olika sätt, till exempel genom användning av e-legitimation eller bankdosa och har medfört att bedrägerier vid betalningar vid e-handel har minskat kraftigt.

I lagrådsremissen därför att det ska förtydligas att kravet på stark kundautentisering gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst. Det föreslås vidare att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen. Konsumentverket ska även fortsättningsvis ansvara för den marknadsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information

Källa: PressmeddelandeLagrådsremiss

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.