Search
Close this search box.

Sverige: Flera myndigheter vill utreda delgivning via digital brevlåda

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning. Bakgrunden till initiativet är de stora konsekvenser som misslyckade delgivningar har för den offentliga förvaltningen.

För att komma till rätta med misslyckade delgivningar, minska statens kostnader och öka förtroendet för det offentliga har myndigheterna lämnat förslag på nya delgivningssätt som bland annat inkluderar delgivningar via digital brevlåda. Myndigheterna poängterar att myndigheter redan idag kan skicka digitala försändelser till nästan 6 miljoner enskilda och nästan 200 000 företag genom den myndighetsgemensamma infrastrukturen Mina meddelanden.

Myndigheterna anser att delgivningslagen är i sig teknikneutral varför det inte finns några hinder mot att delge handlingar digitalt. Detta sker visserligen i relativt stor omfattning redan idag, men utmaningen är att säkerställa att handlingarna som ska delges har kommit den enskilde till handa. Idag måste den enskilde aktivt bekräfta att denne mottagit handlingen vilket inte leder till de önskade resultaten. Myndigheterna föreslår istället en lösning med automatiska läskvittenser som skickas till den delgivande myndigheten när den enskilde öppnar den handling som ska delges i sin digitala brevlåda. Samtidigt ska den enskilda erhålla ett automatgenererat meddelande med information om att denne anses delgiven.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Hemställan

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.