Sverige: Etikprövningsmyndigheten ska föra statistik över kliniska studier

I dag saknas en samlad och strukturerad överblick över den kliniska forskning som pågår i Sverige. Samtliga kliniska studier som planeras i landet och som innefattar forskning på människor måste genomgå etisk granskning, vilket görs av Etikprövningsmyndigheten. Regeringen ger nu Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att påbörja utvecklingen av att föra statistik över klinisk forskning.

Uppdraget innebär att myndigheten får möjlighet att sammanställa och på nationell nivå presentera vilken klinisk forskning och vilka kliniska studier som planeras i Sverige. Under 2022 fick Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att föra och presentera statistik över kliniska studier i Sverige. Nu avsätter regeringen två miljoner kronor nästa år för utvecklingsarbetet med statistik.

Med kliniska studier avses både kommersiella och icke-kommersiella studier samt såväl interventionsstudier som icke-interventionsstudier. Under 2023 kommer arbetet bedrivas i form av ett utvecklingsprojekt för att sedan övergå i löpande arbete med att föra och presentera statistik. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 15 maj till Utbildningsdepartementet, med början 2024.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.