Search
Close this search box.

Sverige: Digg och IMY vägledning om dataskydd och innovation

Samarbete och samverkan är viktiga komponenter för framgångsrik innovation. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar ett gemensamt metodstöd om dataskydd och integritet, riktat till offentliga aktörer som arbetar med innovation.

För att bidra till hållbar digitalisering, där innovation skapar möjligheter för människors framtida behov av välfärd och privatliv, krävs att många gör mer tillsammans. Digg och IMY har gemensamt tagit fram ett metodstöd som ska bidra till framgångsrik innovation där dataskyddet beaktas under hela arbetet.

Offentliga aktörer verksamhetsutvecklar genom innovation i stort och smått. Många upplever att frågor om dataskydd och integritet är komplexa och svåra. För att möta behovet av mer vägledning i dessa frågor har Digg och IMY i samverkan tagit fram ett metodstöd för att stödja arbetet.

Metodstödet föreslår hur arbetet med innovation kan organiseras, och vägleder i frågor som rör dataskyddsförordningen, GDPR. Det finns tips och hjälpfrågor för att driva arbetet framåt. Metodstödet finns tillgängligt på Diggs webbplats, under Kunskap och stöd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Metodstöd för dataskydd vid innovation

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.