Sverige: Datainspektionen publicerar rapport om enskildas klagomål

Datainspektionen har publicerat en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen (“GDPR”) infördes i maj 2018. Under de två år som gått har Datainspektionen tagit emot runt 3 000 klagomål per år som rör hantering av personuppgifter, vilket kan jämföras med de cirka 500 klagomål som myndigheten tog emot året innan GDPR började gälla. Ökningen av antalet klagomål tyder enligt Datainspektionen på att medborgarnas medvetenhet om och förväntan på att personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt har ökat.

Rapporten bygger på en analys av 250 slumpmässigt utvalda klagomål enligt GDPR som Datainspektionen tagit emot under perioden 25 maj 2019 till 24 maj 2020. Enligt Datainspektionen avser cirka en fjärdedel av klagomålen de rättigheter som GDPR ger medborgarna, och mer än var tionde klagomål handlar om att medborgarna upplever att säkerheten i hanteringen av deras personuppgifter brister.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.