Sverige: Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att de efter närmare 50 år som Datainspektionen nu byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet ska enligt IMY tydligare signalera myndighetens primära uppdrag: att skydda den personliga integriteten.

IMY har samma uppdrag som Datainspektionen och ska arbeta för att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. IMY har även kvar uppdraget att meddela tillstånd till kamerabevakning och att meddela tillstånd och verka för god sed inom inkasso och kreditupplysning. Under våren 2021 ska IMY dessutom lansera en ny, tillgänglig webbplats med bättre sökfunktion, struktur och innehåll för både verksamheter och privatpersoner.

IMY:s webbplats nås via www.imy.se och myndighetens engelska namn är Swedish Authority for Privacy Protection.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.