Sverige: Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att de efter närmare 50 år som Datainspektionen nu byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet ska enligt IMY tydligare signalera myndighetens primära uppdrag: att skydda den personliga integriteten.

IMY har samma uppdrag som Datainspektionen och ska arbeta för att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. IMY har även kvar uppdraget att meddela tillstånd till kamerabevakning och att meddela tillstånd och verka för god sed inom inkasso och kreditupplysning. Under våren 2021 ska IMY dessutom lansera en ny, tillgänglig webbplats med bättre sökfunktion, struktur och innehåll för både verksamheter och privatpersoner.

IMY:s webbplats nås via www.imy.se och myndighetens engelska namn är Swedish Authority for Privacy Protection.

Ta del IMY:s pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.