Sverige: Apotea får reprimand och föreläggs att ge bättre information om bolagets kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) konstaterar att Apotea AB behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen (GDPR) genom att inte uppfylla kravet på information till de registrerade avseende kamerabevakning vid bolagets logistikcenter. IMY ger Apotea en reprimand för den konstaterade överträdelsen och förelägger bolaget att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Av beslutet framgår att uppgifter i media gjort gällande att Apotea använder bevakningskameror vid sitt logistikcenter för att arbetsleda och kontrollera hur personalen utför sina arbetsuppgifter. IMY har därför inlett tillsyn för att utreda bolagets kamerabevakning vid logistikcentret.

Apotea bedriver kamerabevakning i sitt logistikcenter i syfte att bland annat hantera incidenter och spåra läkemedel samt att förebygga, förhindra, utreda och upptäcka brott. Bolaget uppger att kamerabevakningen aldrig används för arbetsledning eller kontroll av enskilda anställda och att kamerabevakningen behövs för att bolaget ska kunna uppfylla de rättsliga krav på säker hantering av läkemedel som ställs på verksamheten.

IMY konstaterar att Apotea har rätt att bedriva kamerabevakning på anläggningen och att utredningen inte ger stöd för att bevakning skett för att arbetsleda eller kontrollera personalen. IMY anser dock att bolaget överträtt dataskyddsförordningen genom att inte ange kontaktuppgifter till bolaget på sina kamerabevakningsskyltar och att på skyltarna inte lämna tillräckligt tydlig information om var den registrerade kan ta del av ytterligare information. I den ytterligare information som ges, lämnas även ofullständiga och missvisande uppgifter till anställda. 

Bolaget får en reprimand och föreläggs att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Land: Sverige

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Apotea AB

Beslutsnummer: DI-2021-774

Beslutsdatum: 2023-03-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.