Storbritannien: En tredjedel av organisationerna är inte redo att följa NIS2

En Sailpoint-undersökning bland 1 500 IT-chefer visar att endast en tredjedel av organisationerna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland är förberedda på när EU:s uppdaterade direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS2) träder i kraft den 17 oktober 2024, rapporterar Infosecurity Magazine.

NIS2 omfattar företag inom energi-, transport-, bank- och hälsovårdssektorerna. Undersökningen visade att 80 procent av respondenterna behöver säkra sina leveranskedjor enligt lagens krav.

Organisationer som inte följer NIS2 kan få betala upp till 10 miljoner euro i böter eller 2 procent av sin globala omsättning. De kan också drabbas av större cyberattacker och förlora sitt anseende och förtroende.

Mer information

Källa: Infosecurity Magazine

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.