Spanien: AEPD avslutar ärende om kamerabevakning då personuppgifterna behandlats inom ramen för hushållsundantaget

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) avslutar ärende mot en personuppgiftsansvarig då det inte framkommit några bevis om att personuppgifter behandlats utanför det personliga och hushållsmässiga området enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ett klagomål lämnats in av en privatperson som hävdade att grannens bevakningskamera var riktad mot hans hus utan tillstånd, vilket enligt privatpersonen innebar en överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR som kräver att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen.

Efter att ha granskat bevisen och anklagelser från båda parter beslutade AEPD att avluta förfarandet eftersom det inte fanns något bevis för att kameran behandlade personuppgifter utanför det personliga och hushållsmässiga området. AEPD ansåg också att bevakningskameror kan ha en avskräckande effekt mot brottsliga handlingar och att den inte inkräktade på grannens integritet. AEPD påminde dock om att installationen av bevakningskameror måste följa normerna för dataskydd och att eventuella bilder som samlas in måste ställas till förfogande för de behöriga myndigheterna.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00127/2023

Beslutsdatum: 2023-06-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.