Österrike: DSB avvisar klagomål om inspelning av privat telefonsamtal utan samtycke

Österreichische Datenschutzbehörde (DSB) har avvisat ett klagomål om inspelning av ett privat telefonsamtal utan samtycke. Verksamheten ansågs falla under hushållsundantaget i artikel 2.2 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade haft ett telefonsamtal via Whatsapp med en vän (den personuppgiftsansvarige) där hon erkände att hon begått ett brott mot sin före detta partner och att hon gjort abort. Hon var dock inte medveten om att samtalet spelades in och senare vidarebefordrades till den registrerades före detta partner och andra vänner till den registrerade. Den registrerade lämnade in ett klagomål DSB och hävdade att hennes rätt till skydd av personuppgifter hade kränkts genom att ett telefonsamtal spelats in och spridits utan hennes samtycke.

Först avgjorde DSB om dataskyddsförordningen var tillämplig. DSB kontrollerade om det materiella tillämpningsområdet var uppfyllt, särskilt om fallet föll under det hushållsundantag som finns i artikel 2.2 (c) GDPR. Enligt denna bestämmelse är dataskyddsförordningen inte tillämplig på fysiska personers behandling av personuppgifter för att utföra uteslutande personlig eller familjär verksamhet. Avsaknaden av en hänvisning till yrkesmässig eller ekonomisk verksamhet ansågs vara en viktig faktor.

DSB ansåg att begreppet “familj” inte skulle tolkas strikt i enlighet med familjerätten, utan även omfattade andra relationer som allmänheten betraktar som “familj”, oberoende av äktenskap och föräldraskap. I detta avseende var det enligt DSB irrelevant om det fanns ett formellt band eller om de personliga relationerna mellan parterna existerade på rent informell basis. DSB noterade att skäl 18 i GDPR beskriver användningen av sociala nätverk och onlineaktiviteter som en del av en personlig eller familjeaktivitet. I det här fallet hade den registrerade ett telefonsamtal via den privata meddelandeplattformen Whatsapp.

Trots omfattande undersökningar fann DSB inga indikationer på att denna behandling av personuppgifter på något sätt var kopplad till en yrkesmässig eller ekonomisk verksamhet. Den avgörande faktorn var att behandlingen av personuppgifter var en uteslutande privat angelägenhet inom en begränsad bekantskapskrets. Vidare beslutade DSB om huruvida § 1.1 DSG, den nationella dataskyddslagen, var tillämplig, men slutsatsen var densamma som för GDPR, den materiella omfattningen var inte uppfylld.

DSB drog därför slutsatsen att dataskyddsförordningen inte var tillämplig på grund av hushållsundantaget enligt artikel 2.2 (c) GDPR och avvisade klagomålet.

Mer information

Myndighet: Österreichische Datenschutzbehörde (DSB)

Land: Österrike

Lagrum: Art. 2 GDPR, art. 5 GDPR, 1(1) DSG

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: GZ: 2022-0.332.606

Beslutsdatum: 2022-08-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.