Norge: Datatilsynets rapport om saknade anmälningar till barnavårdsnämnden

I maj 2023 upptäcktes ett tekniskt fel som innebar att orosanmälningar som skickades via den nationella portalen för orosanmälningar (NPB) i vissa fall inte registrerades i Visma Familia-systemet och därmed inte fångades upp av den kommunala barnavårdstjänsten. Felkällan låg i integrationen mellan Visma Familia-systemet, som drivs av den enskilda kommunen, och den nationella portalen för orosanmälningar, som drivs av KS. Integrationen mellan Visma Familia och NPB har varit tillgänglig för kommunerna sedan september 2020. Felet har rättats till, men konsekvenserna för de barn som drabbats kan bli allvarliga.

Datatilsynet har bidragit till en rapport om felet, som nu har publicerats. Rapporten ger en beskrivning av felets orsaker, omfattning och konsekvenser och har tagits fram av Bufdir i samarbete med KS, Visma, norska Helsetilsynet, norska Datatilsynet och norska Digitaliseringsstyrelsen.

Datatilsynet rekommenderar att olika offentliga organisationer använder tillgänglig vägledning för att säkerställa att de har lämpliga system på plats för att identifiera brister relaterade till informationssäkerhet.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.