Norge: Datatilsynet varnar för ökad risk för nätverksattacker

Datatilsynet uppmanar alla företag som behandlar personuppgifter att vara vaksamma och kontinuerligt utvärdera sin egen informationssäkerhet och säkerhetsövervakning. Det gäller både internt i företaget och när det gäller all nätverkstrafik in och ut ur företaget. Bolagen ansvarar också för att personuppgifterna är tillräckligt säkrade av personuppgiftsbiträden.

Enligt Datatilsynet inkluderar detta adekvata och effektiva säkerhetsåtgärder relaterade till autentisering och mobila enheter (mobiler, datorer och liknande). Verksamheter bör även ha fastställda riktlinjer för resesäkerhet när det gäller utrustning verksamheten ansvarar för. Enligt Datatilsynet är det viktigt att säkerställa att allt innehåll företaget ansvarar för som lagras eller kan nås från den egna eller anställdas utrustning. Datatilsynet påminner också om vikten av att ha beredskaps- och kontinuitetsplaner på plats relaterade till personuppgiftssäkerhet.

Datatilsynets uppmaning kommer på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Situationen gör det enligt Datatilsynet extra viktigt att vidta försiktighetsåtgärder, och se till att informationssäkerheten är god.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.