Norge: Datatilsynet uppdaterar vägledning om tredjelandsöverföringar efter Schrems II

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har uppdaterat sin vägledning om tredjelandsöverföringar efter EU-domstolens beslut i Schrems II-målet. I Schrems II-målet betonade EU-domstolen att man alltid måste undersöka om skyddsnivån i praktiken kommer att undergrävas av förhållanden i tredjeländer, till exempel övervakningslagar som går utöver vad som är nödvändigt och proportionellt. I så fall måste ytterligare åtgärder vidtas. Datatilsynets uppdaterade vägledning innehåller bland annat information om vad de ytterligare kraven innebär och hur de ska förstås.

Enligt Datatilsynet kan de ytterligare åtgärderna kan vara tekniska, juridiska eller organisatoriska, och ofta bör olika typer av åtgärder kombineras, men vad som är effektivt i praktiken måste övervägas från fall till fall. Datatilsynet betonar att myndigheten inte kan ge ett förhandsgodkännande av norska företags bedömningar varför det är viktigt att företag gör sina bedömningar samvetsgrant och dokumenterar dem väl.

Du kan ta del av vägledningen, endast tillgängliga på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.