Norge: Datatilsynet uppdaterar vägledning om tredjelandsöverföringar efter Schrems II

Datatilsynet har uppdaterat sin vägledning om tredjelandsöverföringar efter EU-domstolens beslut i Schrems II-målet. I Schrems II-målet betonade EU-domstolen att man alltid måste undersöka om skyddsnivån i praktiken kommer att undergrävas av förhållanden i tredjeländer, till exempel övervakningslagar som går utöver vad som är nödvändigt och proportionellt. I så fall måste ytterligare åtgärder vidtas. Datatilsynets uppdaterade vägledning innehåller bland annat information om vad de ytterligare kraven innebär och hur de ska förstås.

Enligt Datatilsynet kan de ytterligare åtgärderna kan vara tekniska, juridiska eller organisatoriska, och ofta bör olika typer av åtgärder kombineras, men vad som är effektivt i praktiken måste övervägas från fall till fall. Datatilsynet betonar att myndigheten inte kan ge ett förhandsgodkännande av norska företags bedömningar varför det är viktigt att företag gör sina bedömningar samvetsgrant och dokumenterar dem väl.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.