Norge: Datatilsynet publicerar riktlinjer för besökarregistrering och smittspårning

Datatillsynet har publicerat riktlinjer för besökarregistrering och smittspårning med anledning av COVID-19. Av riktlinjerna framgår bland annat att de mest relevanta rättsliga grunderna för behandling av besökares personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller att behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intressen. Datatilsynet betonade vidare att samtycke från den enskilda besökaren också kan vara en aktuell rättslig grund för behandling, men att samtycket då måste vara helt frivilligt, vilket innebär att ett samtycke som ges under påtryckning eller för att undvika negativa konsekvenser är inte giltigt.

Därutöver betonar Datatilsynet vikten av uppgiftsminimering (att namn, kontaktuppgifter och den tidsperiod som enskilda personer har vistats i verksamheten normalt är tillräckligt), informationssäkerhet (att den enskilda verksamheten måste säkerställa att behandlad information lagras säkert, att obehöriga inte kan komma åt informationen och att informationen, om tillämpligt, måste överföras på ett säkert sätt till aktuella myndigheter), och att varje personuppgiftsansvarig måste se till att personuppgifter inte lagras längre än vad som är nödvändigt för smittspårningen (vilket normalt inte överstiger 10 dagar och att undantag till denna lagringsperiod måste vara särskilt motiverad).

Mer information

Källa: Riktlinjer

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.